skip to Main Content
تحصیل در لیتوانی

تحصیل در لیتوانی

تحصیل در لیتوانی تحصیل در لیتوانی پزشکی در سال ۱۹۲۲ تاسیس شد اما دانشکده علوم پزشکی و سلامت آن در طول سال ها بارها تغییر نام داد. در نهایت در سال ۲۰۱۰ دانشگاه علوم پزشکی کاناس با آکادمی دامپزشکی لیتوانی…

Read More
راه دانشجویان
Back To Top