skip to Main Content
تحصیل در فیلیپین

تحصیل در فیلیپین

تحصیل در فیلیپین زبان تحصیل در فیلیپین فقط انگلیسی است و حتی مردم بومی این کشور مجبورند با زبان انگلیسی تحصیل کنند. تقریبا در سراسر این کشور هیچ دانشگاهی وجود ندارد که به زبان فیلیپینی تدریس کند. از سوی دیگر…

Read More
راه دانشجویان
Back To Top