skip to Main Content
تحصیل در کانادا

تحصیل در کانادا

تحصیل در کانادا تحصیل در کانادا همچون بسیاری دیگر از کشورهای جهان به دو بخش اصلی تقسیم بندی می شود. مقطع پیش از دانشگاه و مقاطع دانشگاهی. در این نوشتار از مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های کانادا و نحوه اخذ پذیرش…

Read More
راه دانشجویان
Back To Top