skip to Main Content
تحصیل در مجارستان

تحصیل در مجارستان رایگان

تحصیل در مجارستان مجارستان با حدود ۰۳۱/۱۹ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر در اروپای مرکزی قرار دارد. بوداپست مرکز مجارستان با جمعیتی حدود ۱ میلیون نفر یکی از زیباترین شهرهای اروپا و معروف به عروس شهرهای…

Read More
راه دانشجویان
Back To Top