skip to Main Content
تحصیل در لهستان

تحصیل در لهستان

تحصیل در لهستان در اغلب کشورهای توسعه یافته، دولت ها کوچک، اما بسیار کارآمد هستند و آزمون های موسوم به CSE برای استخدام در دولت برگزار می شود که آزمون بسیار بسیار سختی است و فقط نخبگان جامعه می توانند…

Read More
راه دانشجویان
Back To Top