skip to Main Content
تحصیل در سوئیس

تحصیل در سوئیس

تحصیل در سوئیس  شرایط پذیرش دانشگاه های سوئیس در کشور سوئیس ۱۲ دانشگاه دولتی و تعدادی دانشگاه علمی¬ _کاربردی و دانشگاه تحقیقاتی وجود دارد . دانشگاه های سوئیس به طور سخاوتمندانه ای توسط دولت پشتیبانی می شوند و هزینه های…

Read More
راه دانشجویان
Back To Top