skip to Main Content
تحصیل در استرلیا

تحصیل در استرلیا

تحصیل در استرلیا تحصیل در استرلیا تحصیل در مقطع لیسانس یا کارشناسی استرالیا مقطع لیسانس در دانشگاه های استرالیا 3 سال به طول می انجامد و دانشجویان در این مقطع می بایست 144 واحد درسی را پاس کنند. البته دانشجویان…

Read More
راه دانشجویان
Back To Top